تکلیف آنلاین، کوییز ۲۴، تکلیف مجازی، سامانه ازمون آنلاین

WeCreativez WhatsApp Support
دمو فرآیندی است که طی یک جلسه آنلاین و حضوری ، کارشناس ما به قابلیت ها و ویژگی های سامانه آنلاین آزمون یار میپردازد .