درباره استاد:

مولف کتب  ادبیات فارسی انتشارات تخته سیاه ، مدرس آموزشگاه های برتر تهران ( از جمله هدف )

آدرس ایمیل

testeredu1400@gmail.com

صفحه اینستاگرام

shaahinshaahinzad